Duben 2016

12. 4. 2016

14. dubna 2016 v 10:36 Seznam všech básní
Sáře Wranové

proud dnů se zastavil před Tvou tyrkysovou stopkou
jež nabodla na kůl
běžící pás čísel kalendáře
vyhublé tělo úsvitů a západů
oblepila svým lakem nehty vzduchu
jako dráhy barev bublajících podzimů
ve vědru lehkosti
do něhož jsem zasadil plod
s nepřízní ohně
v jehož uhlících jsem ani nedoufal
a dnes už vím
že stačí vůle
čekat
malou chvíli
a vůně polí vlčího máku
která vytekla z kašny Tvých očí
zalije vše
zatopila i hlubokou studnu
mého srdce
ze semínka vyrostl celý les
s kořeny v naší kůži
které zlomily kosti bezesných nocí
a dnes
když ruku v ruce jdeme kolem
hledíce na zalité kameny
neslyšíme nic
z druhého břehu

V JEDNOM MRKNUTÍ STAČÍ SPADNOUT ZODPOVĚDNOST V CELÉ SVÉ TÍŽI

11. dubna 2016 v 18:53 Seznam všech básní

tolik rozříznutých dlaní dopisů
při marném úniku stepí před zuby
rozšafnosti
a stejně na rok
je píši znovu
přelepit platnou známkou
ať nejsem prozrazen
rudá stuha uražená svou jedinečností
svírá naplno žaludek
a třepot motýlů

smetí chyb ti někdy může
v příkopu vypsaného inkoustu
zachránit krk
až tě naberou na vidle
a vyhodí z oken

odraz
v nebi
tisíc galaxií
tisíc let daleko
a všechny jsou stejné
dokud pro jednu z nich
pro jednu marginální hvězdu
se nevzdáš života

TŘESK HLADKÝCH STĚN NA HLADINĚ PEŘIN PLUJE JEMNĚJI NEŽ KŘÍDA PO ASFALTU

11. dubna 2016 v 18:53 Seznam všech básní

hladká nit vytažená z šlach naděje
se proplétá skrz mříže
času
vyvěšeném na girlandě
dvou dvanácterníků
řeka a mosty kříží koudele kuropění
které padají pod koberec
odpolední kuchyně
žluté tulipány
namalované před tvým domem
které čekaly na konci cesty
na tvé objetí
v prostopášné váze škytají už jiné
a neví co by pozřely
na rameni už neunesou tu nevinnou
dívku v bílých šatech
která vzhlíží k sálu mých duhovek a bříz
břízy vyrostou všude
pyramida skleniček
pochoduje v mé skříni
defilé odlesků ve výloze
výprodej!
v každé je schovaný jeden okamžik
dělám vše proto abych je nerozbil
když s tebou ležím v posteli
a tvé slzy mě tahají za vlasy
snad to jsou jen tvé slzy
medové nostalgické vůně
pro kterou se každý den budí lavička v zoo
kde jsi málem upadla

Přetočená páska

1. dubna 2016 v 22:58 Seznam všech básní
utekly ručičky o hodinu vpřed

pučící větve stromů
jako ruce starých žen
se škrábou s dětskou lehkostí za paraván
soumraku
spatřit na cestě milence
brodící se bahnem asfaltu
sálající krev slunce
milenci jdou ruku v ruce

chytit vůni do krabičky
která ruce k sobě pojí
a hladí po lících jak plyš
vyluštit osmisměrku
která se kolébá den co den na tvém rameni
jak vlas smutku z krásy dívky
protože vše nejkrásnější má kolem těla
______stuhu smutku
ať už těžkou jako pohled na hvězdy
nebo lehkou jako samota za zdí

vyluštit tu osmisměrku
nebude snadné

oči tajenku nevidí

Nad povrchem

1. dubna 2016 v 22:56 Seznam všech básní
zpod zaprášených víček
uschlých slzí
pokrytých povrchností večera
klepe den vložený do vzorce
vyvěrá
s každým klepnutím duše
ručiček hodin
a tvé ruky
jež za dveřmi hledá
city

Píseň každého z nás

1. dubna 2016 v 22:56 Seznam všech básní
vyšplhat ke koruně
skrz větve nevyřknutých rolí
barevných jako zpěv

tvé oči
hořké mandle z Afriky
se sladkostí překvapení
jako když ti spadne opozdilá kapka deště za krk
rozlousknul jsem je
s opatrností a rychlostí
s kterou dělá dítě své první kroky
možná že jsem cosi cestou minul
něco co se rozsypalo jako domeček z karet
na prázdném bulváru horizontu
který se na letní procházce opřel o noc
nic ale nepostavíš zpět
úplně stejně
každá nota písně má své místo
každá duše na světě
jenž se zakousl do svého ocasu
i ta mimo rytmus
patří celku

stačí si stoupnout mezi dvě zrcadla
kde v tisících odrazech
svého já
najdeš pravdu

Vystoupit

1. dubna 2016 v 22:55 Seznam všech básní
jízda vlaku koktá v řeči kolejí
koleje koktají v řeči vlaku
prosvětlená léta visící z žárovek tratě
rýsují v okně mapu
prstů
dnešního večera
snažit se už konečně jej spatřit
jinak

vůz poměrně prázdný
sem tam se vystřídají cestující
jeden muž sedí naproti
hlad v jeho černých očích
po zítřejším ránu
odráží se v mém pohledu
který stále
nevím proč
je upřený na tabuli nad dveřmi
názvy měst a stanic
běhají tam a zpět
chvíli úplně černo
a zase běhají
tam a zpět
tam a zpět
tam
zpět
pořád hledím
jako kdybych čekal
že tam bude i něco pro mne

Žert jen pro pomatené

1. dubna 2016 v 22:54 Seznam všech básní
kéž by to bylo snadné
prosté jak vypnout vypínač
zavřít oči a otočit stránku
odrazů
vnímat stébla celým tělem
jak tehdy
topit se až po uši a dýchat bzučící roj
_________chvil
jako prázdný vzduch teď

proč pořád obsedantně padáme
do barev palety včerejška

je to takový malý žert
tak proč se ironicky nezasmát
využít neústupného nadhledu
a pozorovat co jinak pod vodou není
vše se spojí

zvony zvoní

Volba

1. dubna 2016 v 22:52 Seznam všech básní
týden už pod mrakem
Ostrava v skořápce smogu
jak černé uhlí v útrobách země
a slunce z dívčiných vlasů
protkává krásou každé oko sítě
ulic a baráků

dusit se v chůzi deště
padat vůlí do kaluží
jak antilopa v tygří tlamu
skrývat se pod kahancem kandelábrů
před vlastními stíny
potlačené povrchností mechanizace
vidět denní krev téct ze zobáků vran
skuhrat v kašli automobilů
nechávat se sežrat červy
nemožností a samoty v davu
hořet v nedohlednu zítřka
padajícího v zámku do řeky

nebo se nadchnout nad artilérií
jdoucího deště
oddat se kapkám a nechat s nimi splynout slzy
hodit minci do klobouku
pouličního hudebníka
cítit s chudými kteří prosí o drobné na nocleh
předběhnout vlastní stíny
slyšet lehkost hudby kol
vypít z láhve dne všechnu sladkost
radost z krásy každého kroku
darovat úsměv slečně od vedle
dívat se do jejího zoru ne jako do pouhých očí
ale jako do nedosažitelného
__________mikrokosmu
do hrdla nejryzejšího umění
a štěstí
v jehož zrcadlení poznáš sebe sama

člověk není odrazem reality
ale realita je odrazem nás

Imprese

1. dubna 2016 v 22:52 Seznam všech básní

Vojtěchu Urbačkovi

centrum se rozpouští v bluesové dvanáctce
slepého měsíce
Masarykáč v roušce chloroformu
Mariánský sloup
jak jehla probodnutý skrz
krk času a prostoru

dlažební kostky
výlohy obchodů
strom za stromem
se vypařují do vzduchu
splývají v jeden celek
který dennodenně inhalujem
stačí si rozříznout oko
jako v reklamě naproti

za řezem vyzraje myšlenka
co když ten vysněný obraz
na který stojíme dlouhé řady
za který všichni platí
i životem
není pravý
a originál ti visí
v obýváku dne
na zdi jejího srdce