Dies irae

Neděle v 15:46 |  Seznam všech básní

šestého ledna
ranní slunce snídá vločky a na stromě
zpívají sýkorkytutpod mým
krokem křupou kameny
lítosti a včerejší otázky
tvých zmatených
očí

vzduch je mrazem vyčerpaný
a hrbí se jako Quasimodo
padá na zem a škemrá
o pomoc že prý to ještě
zvládne unést všechny ty
myšlenky a ta těžká rána
a noci bez tebe
a já mu nemohu pomoct
protože se plazím a škemrám
s ním
 

bez názvu

Sobota v 20:20 |  Seznam všech básní

celá nesvá
v tvých očích padající podzimní listy
našich dopisů a pohled na soumračný obzor
tvého srdce na němž zapadá slunce
každých pár vteřin

už nevím
bylo-li to tvé drkotání zubů v chladném dechu
vyzáblé noci nebo jen prostě v horečce
spadla další hvězda
aby pro nás bylo celé
nebe a žádná
odpověď

pozdě k ránu
arpeggia města podzimní mlha a výfuky aut
přívály vůni tvých vlasů
a žádnou odpověď

Sonet o staré písni

Sobota v 20:17 |  Seznam všech básní

stará bunda
ani zdaleka ne tak zelená
jako tvé oči
jen tak akorát

jako nečekané střetnutí se v noci
před vchodem kavárny
na zdech visely oběšeny
slzy jedna vedle druhé

řádek po řádku
mizí přímo před očima
mizí v synkopách

pyramidová píseň
která den po dni
přestává promlouvat
 


Příští zastávka

Čtvrtek v 21:20 |  Seznam všech básní

den se pomalu prodlužuje
tma je až ve čtyři
odpolednetututkolem projíždí
bílá tramvaj s neštovicemi
(jakože s červenými puntíky)
starý speditér ohraných a fádních
smutků jehož okna rozváží
do ulic klišoidní západ
slunce

hledám v tramvaji náš jízdní řád
abych do něj mohl dopsat další
a další zastávky
musím ti přece ještě ukázat
tolik míst až nebude
zima a naše noci se propletou
s koncem dne

byt v posledním patře
stejný čas ttněkdo v domě
hraje na klarinettutmyslím
na Miles Davisetututco teď
přemýšlím zdali si to
někdy přečteš abych se
pak zase styděl
podívat se ti do očí
a ty si třeba budeš říkat
co jsem tím chtěl říci
a možná jen tak prostou věc
jako je dětská říkanka
jako je pohled na krčící se oblohu
tvé dlaně
tak prostou věc že mi
prostě chybíš

Hereze deště

10. ledna 2018 v 21:12 |  Seznam všech básní

větve stromů se krabatily
pod varhanní fugou deště
visely jako šaty krásné dívky
se rty rudými jako třešně
visely mokré a holé k tomu ještě
jako věty loučení
plné slz plné deště

malá ulička a malá lampa
kamkoliv jsem šel
stále mě někdo sledoval
někdo s nožem v ruce
a tvou vůní

možná to nebyla fuga deště
možná jsi to byla ty
se rty rudými jako třešně
nebo snad někdo jiný ještě
s nožem v ruce hrál
fugu na varhany deště


Další sonet

4. ledna 2018 v 20:00 |  Seznam všech básní

s elektrofonickými zvony klekání
se vzpomínkou na poslední rozloučení
s drzostí smutkem zmatkem a extází s jakou píšu tyto verše
chce se mi spát

spát ve slovech tvé vůně
lehkých jako cigaretový kouř v zimním vzduchu
chci ve větách našich aklamovaných večerů
mazat interpunkční znaménka

a vytvořit z nich sonet
o nekončící aleji nocí
o nekončících cestách a objetích

do kterých jsme namočeni až po uši
protože věty bez interpunkce
nemají tečky

Novoroční sonet

1. ledna 2018 v 19:40 |  Seznam všech básní

promrzlé stromy bělejší než měsíc
bělejší než papír na který se marně snažím
vylít hvězdy z nakaženého nebe nad zámeckým parkem
abych utekl pohledu černých oken

samoty která se vždy vynoří nad ránem
jako černá kočka přeběhnuvší přes cestu
jako skřípot falešně znějících houslí
jako requiem za dva staré dobré přátele

jehož partitura je ztracená neznámo kde
ztracená jako barva tvých očí za horizontem tmy
ztracená jako nehty sjíždějící po tvém boku

a dál a dál jeli nevědouce kam
navenek sobě cizí uvnitř elegické distichon
kyrie eleison

bez názvu

27. prosince 2017 v 23:07 |  Seznam všech básní

od toho cihlového kostela
až k třešňové aleji za městem
oslepla noc a ztratila svou podobu
prohledávám Ostravu
od slova ku slovu
abych ji našel
a prožil pak znovu

vybílím nebe od podlahy ku stropu
abych uslyšel znovu tu noční
synkopu
musíme
prohrát
abychom se dozvěděli
jak vyhrát

až od té třešňové aleje ku cihlovému kostelu
od slova ku slovu
nocí dlouhou jdu
a slyším tóny rozlazeného
piana znít
zas a znovu

Jenom procházka

20. prosince 2017 v 21:57 |  Seznam všech básní

dva časy seděly v martyriu na břehu zamrzlého
snu jen téměř v objetí
(první sloka je o tvých očích
a poslední je schovaná v lese)

dva časy v černých kabátech
vedle sebe sedíce na ledových schodech
dávných veršů
téměř v objetí
se spoustou myšlenek které si nemohly
ani říct
naštěstí z druhého břehu rybníka
hrál kdosi starou píseň
jemnou mollovou
tak si mohly společně aspoň zazpívat
slova která si jinak nemohly
ani říct

dnes musíš jít domů
ale já zůstanu
na zamrzlém břehu pozoruje ty dva
ve snu ztracenej
dokud nezhasne naše hvězda
haudy
haudy hej

Sluneční kámen

26. listopadu 2017 v 10:45 |  Seznam všech básní

pod píštícími koly noci
a v chladných stínech vlaků
byla chuť odjet
a náš poslední polibek

roztrhl jsem si kalhoty
když jsem chtěl přelézt přes plot hřbitovu
všech vzpomínek
a v jediném tónu města
se setkaly dva dávné časy
dva domy
oba u rybníka
oba pod spadlým listím
v obou se šlo nahoru po schodišti
a na chodbě doleva
do malého pokoje
z papírových stěn

s každým dnem padá další a další list
až se minulost rozteče
zmizí
a nezbude nám nic
jen naše jména
a jeden trapný dopis

Kam dál